Spotkanie w Zespole Szkół nr 19 w Krakowie

 Spotkanie autorskie z uczniami Zespołu Szkół nr 19 w Krakowie zaowocowało mi wieloma innymi spotkaniami w tej zacnej szkole oraz w ostateczności – odznaką Przyjaciela Szkoły… co uważam za cenne i miłe wyróżnienie.

A rozmowa, podobnie jak wiele innych spotkań ze starszymi czytelnikami, szybko zmieniła się w dyskusję o historii, sposobach opowiadania, konwencjach i gatunkach literackich i wielu innych kwestiach. Na koniec zdarzyło nam się nawet przejść do związku zapasów z literaturą – a to dlatego, że jeden z chłopców trenował judo a w „Królewskich Psach” sztuka walki wręcz odgrywa sporą rolę w kształtowaniu charakterów.