Owsik i wysiłek

 Owsik we własny rozgłos włożył wielki wysiłek: wiercił się… ale przepadł, gdy wytarto tyłek. Sic finis coronat opus… stąd morał wynika: nie udawaj smoka, gdy masz moc owsika…