Idzie lesień.

Lesień to taki rodzaj jesieni, która przychodzi do lasu ale nie może przyjść. Zamiast jesieni mamy lato ale jakieś takie niesatysfakcjonujące. Dlatego wstawiam jeszcze parę zdjęć z pełni lata. A co….